Vellykket vårfest i St. Olav menighet!

Fantastisk buffet, spennende quiz, livat loddsalg og hyggelig samvær skapte god stemning på menighetsfesten lørdag 22. april. Bak suksessen lå en stor innsats fra mange frivillige som hadde laget mat og planlagt det hele. Det kom inn 14 680 kroner fra salg av billetter og lodd, og inntektene går til finansieringen av St. Olav domkirke.

 

Vår økonom Per Albert vold innledet med en redegjørelse for den økonomiske situasjonen etter ferdigstillingen av kirken. Det vi trenger nå er flere som tegner seg for faste månedlige bidrag slik at vi får betalt avdragene på byggelånet, sa han. I dag er det 71 personer som gir en fast sum per måned. Dette tallet bør bli mye høyere, tatt i betraktning at det er mer enn 6000 registrerte katolikker i St. Olav domsogn. Penger som skulle vært brukt til andre oppgaver må brukes til å dekke lånekostnadene slik situasjonen er nå. Flere faste givere har derfor topp prioritet, sa Per Albert. Men inntekter fra menighetsfester og ”Buy a Brick” monner også veldig godt, så det må vi fortsette med.

Sogneprest Egil Mogstad velsignet maten, og så var festen i gang!