Vi ærer St. Eystein av Trondheim

26 januar er minnedagen for St. Eystein av Nidaros, erkebiskop og katedralbygger. Noen av oss fra St. Olav menighet la ned roser på minnetavlen hans i Nidarosdomens Kapittelhus. Vi trenger St. Eysteins forbønn i arbeidet vårt med Nye St. Olav domkirke.