Vi feirer Askeonsdagsmesse utendørs på Johannes Paul IIs plass

Messe på norsk kl. 18:00, og på polsk kl. 19:30.

Billetter må bestilles som vanlig, husk munnbind!

Begge messene strømmes på St. Olav domsogns facebookside og Trondheim stifts YouTube kanal.

Les biskopens hilsen nedenfor.

Kjære troende,

På Askeonsdag begynner vår vandring mot Påsken, grunnlaget for vårt kristne liv. Kristus, den samme i går, i dag og til alle tider, har seiret over synd og død; han kaller oss til enhet med seg og med hverandre.

Etter gode, konstruktive samtaler med Trondheim kommune, har vi besluttet å feire Askeonsdagsmessene ute, foran kirken, så vi kan samles mer tallrike, med alle nødvendige smittevernstiltak, selvsagt. Slik får vi anledning til å styrke hverandre og bære vitnesbyrd om håpet vi bærer, som er vår styrke og glede.

Registrering for deltagelse skjer per internett, som vanlig. Velkommen, og ta ullsokker på!

+fr Erik Varden OCSO

Biskop av Trondheim katolske Stift