Vi øker antallet plasser i messen til 100 igjen.

Etter regjeringens nye retningslinjer kan vi igjen være hundre personer i messen fra fredag 16. april. Billettsystemet er oppdatert med nytt antall.

Obs! ALLE må reservere plass! 
Barn og voksne skal telles på lik linje når det gjelder antall deltakere på arrangement.
Det vil si at alle barn må ha en reservert plass.

Barna behøver ikke en egen billett med eget navn dersom de er sammen med foresatte, men de MÅ ha en egen reservert plass.

Billetter bestilles på billett.katolsk.no