Vi ønsker våre lesere et velsignet nytt år!

2015 blir et spennende år for oss i St. Olav menighet. Fra plassen som lenge har ligget så øde vil det stige opp et nytt kirkebygg som rommer alt det vi savner i den noe kummerlige interimskirken. Bildet er et perspektiv av fasaden fra kirkeplassen. 12. desember ble rammesøknad sendt fra Eggen arkitekter AS til Byggesakskontoret i Trondheim kommune. Det vanlige er at Byggesakskontoret bruker opptil 3 måneder på denne prosessen.

 

Når planene er godkjent går anbudene ut. Vi håper byggingen kan starte i mars, sier p. Egil Mogstad som har en aktiv rolle i byggeprosessen på vegne av Trondheim Stift.  Arkitektene antyder en byggeperiode på 14 til 16 måneder. I så fall kan kirken stå ferdig sommeren 2016!