Vi trenger frivillige til messene!

Nå er det snart mulig å delta på messe i St. Olav domkirke igjen!
For å kunne gjennomføre messene på en god måte trenger vi fler kirkeverter, 
og frivillige som kan hjelpe til å desifinsere/rengjøre benker etc mellom messene.

Frivillige må være yngre enn 65 år.

Ta kontakt med p. Slawomir dersom du kan hjelpe til.
På e-post: slawomir.czuba@katolsk.no 
eller telefon: 73808752 (kontor), 95412921 (mobil)