Vigsling av de nye kirkeklokkene fredag 29. klokken 10:00

En stor brikke falt på plass når det gjelder ferdigstillingen av den nye kirken mandag ettermiddag. Da ankom nemlig 1,3 tonn kirkeklokker - 6 i tallet - hvorav den største alene veier 500 kilo. Klokkene er produsert i Krakow, Polen, og skal vigsles ved Biskopen 29. juli, klokken 10.00.

Her ved fem av dem.

Klokkene ankommer St. Olav

Tungvekteren "Glad"

Klokkenes navn fra største til minste:

1. Glad
2. St. Olav
3. St. Eystein
4. Sta. Sunniva
5. St. Hallvard
6. St. Torfinn

Sogneprest Egil forteller at når det gjelder navnet "Glad", så er denne oppkalt etter klokken i Nidaros' første kirke, St. Clemens, som nevnes i Torarin Lovtungas kvad "Glælognskvida" og i Magnus den Godes Saga. Den skal ha ringt av seg selv over Olavs legeme som ble lagt over/bak alteret i kirken, og da Magnus og hans menn var hårdt trengt i slaget ved Lyrskog Hede og ba til Gud og den hellige kongen, hørte de lyden av Glad og fikk nytt mot.

De fem andre klokkene er oppkalt etter de sentrale norske helgener.

Klokkene som ble brukt i "gamle" St. Olav ble laget henholdsvis i Porsgrunn og på Ørens Mekanske Verkdsted (1902) og står i dag på lager, men vil snart få klinge andre steder i landet.

Moderne kirkeklokker betjenes sjelden ved at en klokker trekker i tau, som igjen setter klokkene i bevegelse. Det hele er nå automatisert og programmert, men de vil i tillegg kunne betjenes manuelt via et klaviatur. Vi har også muligheten for å lage vår egen "liturgi" når det gjelder hva som skal avspilles, og når. Vi vil blant annet få tilbake tradisjonen med at Angelus klinger fra tårnet. 

Vi er i en musikalsk dialog med Nidarosdomen både når det gjelder finstemming (det må jo klinge pent på tvers av gaten) og tidspunkt for spilling.

Klokkevigselen finner altså sted 29.juli kl.10.00 ved Biskopen.

(Bilder: Isabel Bjørnaas (Krakow) og Jan Erik Kofoed (Trondheim))