Vigsling av Olavsalteret i St. Olav domkirke søndag 25. juni

I forbindelse med høymessen 11:00 vil biskop Bernt Eidsvig vigsle Olavsalteret. En relikvie av den hellige Birgitta vil bli lagt i alteret. Etter pontifikal laudes 9.00 på Olsok-dagen 29. juli vil Olavsstatuen over alteret bli kronet.