Viktig besøk fra St. Bonifatiuswerk 17-25 mars

St. Olav menighet får besøk av journalisten Harald Oppitz fra St. Bonifatiuswerk i Tyskland. Egil Mogstad har gitt oss følgende tekst og ber oss: Ta godt imot ham.

Kjære trosfeller, (for English translation see below)

Vi har ikke økonomiske krefter til å bygge nye St Olav Domkirke alene. Vi er avhengige av vennehjelp, og noen av våre beste venner og hjelpere finner vi i Kirken i Tyskland.

 

Mye av deres hjelp er organisert gjennom St Bonifatiuswerk. Systematisk og generøst har de i årtier hjulpet oss katolikker i Norden og Trondhjem, senest med Birgittaklosteret på Tiller.

 

Og nå står de klare igjen for å hjelpe oss med nye St Olav Domkirke. På de katolske kirkedagene i Mannheim i mai ber de våre tyske trosfeller om støtte til to store prosjekter:  ny hovedkirke i Leipzig øst i Tyskland, og vår nye domkirke!

 

For å vise frem våre behov og drømmer sender St Bonifatiuswerk neste uke en mediemann til Trondhjem. Han vil prøve å fange vår virkelighet i bilder og ord som kan presenteres på de tyske kirkedagene og ut over nettet.

 

Ta vel imot ham og vær ikke redd for å snakke med ham – du behøver ikke å snakke tysk, det kan også gå på engelsk eller norsk – det viktigste er å vise at vi tror på Kirkens fremtid i Norge og Trondhjem,  at om vi ikke er rike på penger, så er vi det på tro, håp og kjærlighet!


Dear friends in Christ,
 

We lack the financial clout to build the new St.Olav Cathedral on our own. We are heavily dependent on friends willing to help us, and some of our best friends and helpers are to be found in the Church in Germany.

 

Much of this help is organised through St. Bonifatiuswerk. Their unstinting support has been forthcoming for many decades. Systematically and with great generosity they have supported the Catholics in the Nordic countries. Here in Trondheim the latest visible result is the Brigittine Monastery at Tiller.

Now they are ready once again to help with the new St. Olav Cathedral. During the Catholic Church Meeting in Mannheim in May 2012, our German friends in Christ will propose the support for two major projects: new central church in Leipzig in eastern Germany and our new cathedral in Trondheim!

To present our needs and dreams, St. Bonifaziuswerk will next week send a journalist to Trondheim. He will attempt to capture our reality in pictures and words which can be presented at the German Church Meeting in Mannheim and be disseminated via internet.

 

Please receive him well - and talk to him! If you have no German, English or Norwegian will serve just as well. The important thing is to show him that we believe in the future of the Church in Norway and Trondheim, and although we may be poor financially, we are abundantly rich in faith, hope and charity!