VIKTIG MELDING VEDRØRENDE BRUK AV INTERIMKIRKEN FRA MIDTEN AV AUGUST

F.o.m. mandag 15. august og fremover til engang i uken etter søndag 28. august (merk: ny dato) blir det ingen aktivitet i Interimkirken. Messen 21. august og hverdagsmessene vil bli feiret i Birgittaklosterets kapell på Tiller. Vi både håper og tror at messen søndag 28. vil kunne forløpe som normalt i Interimkirken igjen. Dette skyldes at det må sages døråpninger i to murer i interimkirken, mellom sakristiet og det nye kirkeanlegget, og mellom sakristiet og Foreningslokalet. Disse åpningene er del av en rømningsvei som er en forutsetning for å få bruke kjelleren i det nye anlegget.

Nærmere opplysninger om når møter, katekeser, kurs og andre aktiviteter igjen kan forløpe som vanlig, vil etterhvert bli annonsert etter messene, og også her på nettsiden.

 

Messene vil bli avholdt i kapellet hos søstrene til samme tid som i Interimskirken: hverdager kl.18.00, søndag kl.09.00, 11.00 og 16.00 - den siste på polsk.

 

Buss nr. 46 går direkte opp til klosteret på Tiller fra sentrum.