Votivmesse for Hellig Olav

Onsdag 26. august var starten på en ny tradisjon, der vi feirer Hellig Olav og ber om hans forbønn hver siste onsdag i måneden. Biskop Bernt Eidsvig har gitt den nødvendige tillatelsen, kunne p. Egil fortelle. Unntak er når festdager i henhold til Missale Romanum faller på en onsdag.

 

Onsdag er valgt fordi historien forteller at Olav døde på denne ukedagen. Vi følger Olavsliturgien fra 1100-tallet her: Te rogamus nos exaudi assistentes tuæ laudi omni quarta feria (Vi ber deg, bønnhør oss som hver midtukedag tjener deg med lovsang).

Votivmessen for Hellig Olav vil ha egne liturgiske element som er de samme som på 1100-tallet.

I disse dager ber vi spesielt om Hellig Olavs forbønn for vår nye St. Olav Domkirke, som er under bygging. Og nå og alltid ber vi om hjelp til å bygge kirken i åndelig forstand.

Les mer om votivmesse.