Votivmesse i San Giovanni in Laterano for nye St. Olav domkirke i Trondheim!

Votivmessen ble feiret av Dom Albert Maczka og en gruppe norske pilegrimer fra blant annet St. Olav menighet i Trondheim

Pilegrimene fra Norge i San Giovanni in Laterano

Tekst: Guro-Marte Gulstad:

Hver høst samles nordmenn fra ulike krkelige sammenhenger i Roma. Anledningen er festdagen for Hellig Olavs omvendelse i 1014 i Rouen, som feires 16. oktober, og det feires messe på norsk ved Olavsalteret i kirkenSan Carlo al Corso. Venneforeningen for St. Olavsalteret i Roma er en økumenisk gruppe som i forbindelse med festen for Hellig Olavs omvendelse arrangerer "Olavsdagene i Roma" med kulturelle, religiøse og sosiale aktiviteter. Det feires også messe på norsk ved Olavsalteret 17. mai og første søndag i advent hvert år.

I forbindelse med festen for Hellig Olavs omvendelse var det også noen trøndere som hadde funnet veien til den evige stad. Dom Albert var med, og onsdag 17. oktober feiret vi votivmesse for nye St. Olav Domkirke i Trondheim. Vi fikk låne et kapell i katedralen San Giovanni in Laterano! Det var en flott messe og godt å få løfte våre bønner for vår fremtidige  domkirke opp fra alle kirkers mor!

En større valfart til Roma i 2013 i anledning troens år, er under planlegging. Vi kommer tilbake med opplysinger om dette her på nettsiden.