St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

18.06.2019

Høytiden for den hellige Johannes Døperens fødsel

Kirken feirer i løpet av det liturgiske år tre fødselsfester. Kristi fødsel, Marias fødsel og Johannes Døperens fødsel. Johannes Døperen som var et halvt år eldre enn Jesus, var alt før sin fødsel utpekt til å være Jesu forløper og berede veien for ham. Kirken lærer at Johannes av den grunn ble født med frihet fra arvesynden. [les mer]


16.06.2019

Den Hellige Treenighet

Søndag 16. juni feirer vi festen for Den Hellige Treenighet. Vi kan utdype vår forståelse av Treenigheten ved å lese den "Athanasianske trosbekjennelse" fra 400-tallet. [les mer]


15.06.2019

Menigheten trenger frivillige!

Som det ble opplyst om under kunngjøringene i pinsen, vil det bli startet opp en «indre caritas» i menigheten. [les mer]


12.06.2019

Konfirmasjon i St. Olav domkirke

Lørdag 8. juni ble 34 ungdommer konfirmert (fermet) i St. Olav domkirke av generalvikar Ole Martin Stamnestrø som var kommet for anledningen. I sin preken forklarte han hva det betyr å bli fermet i Den katolske kirke: «Jesus vil være nær oss. Dette er kjernen i fermingens sakrament. Jesus vil være nær deg, Han vil dele livet med deg.[les mer]


11.06.2019

Pinsemoro I St. Olav menighet!

Gratulerer med dagen! sa sogneprest Egil Mogstad da han avsluttet høymessen på pinsedag. Han inviterte til feiring av Kirkens fødselsdag, da Den hellige ånd tok bolig i blant oss. Driftige folk fra den polske delen av menigheten hadde fyrt opp griller og serverte nydelig mat til store og små etter alle messene resten av dagen. [les mer]


30.05.2019

Pinse

Pinse kommer av det greske ordet Pentekoste og betyr «femtiende». Navnet Pentecoste ble opprinnelig gitt til den jødiske festen Schavuot. Denne festen blir feiret femti dager etter den jødiske Påsken og varte opprinnelig en uke. På Shavuot feirer jødene at Moses tok imot Toráen fra Gud på Sinaifjellet og at hvetehøsten er moden.[les mer]


12.05.2019

Stor oppslutning om menighetsturen

44 deltakere i alle aldre trosset kaldt og vått vær lørdag 11. mai 2019 og deltok på årets menighetstur til Munkeby Mariakloster. En fullsatt buss satte lørdag 11. mai 2019 kursen mot Munkeby Mariakloster øst for Levanger. P. Egil Mogstad var leder og fortalte underveis om steder med katolsk tilknytning. På veien ba vi også rosenkrans. Vi ble tatt...[les mer]


04.05.2019

Løp for kirken ga 9315,-

Lørdag 4. mai trosset barna i St. Olav menighet det kalde og våte været og løp til sammen 85 runder sponset med 50,- per runde av foreldre og andre voksne. Løpet var en del av det store fundraising-prosjektet til inntekt for rehabilitering av det gamle foreningslokalet. [les mer]


01.05.2019

Mens vi venter på ny biskop

Fra kirkebenkene i St. Olav domkirke ser vi at det er kommet noe nytt oppe på veggen i koret på venstre side. Sogneprest Egil Mogstad kan fortelle at det er en kopi av et hode av kleberstein fra Nidarosdomens høykor. Originalen er fra 1300-tallet og vår kopi er en gave fra Den norske regjering i forbindelse med 150-årsjubileet for Den katolske...[les mer]


28.04.2019

Mai er Mariamåned

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem. I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen 17:30, før messen på hverdager. Selve ordet rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på bønnekjedet. Den andre betegner selve bønnen. [les mer]


28.04.2019

Bli med på menighetstur til Munkeby Mariakloster lørdag 11. mai!

Menighetsrådet i St.Olav domsogn inviterer til dagstur med felles buss 9:00 fra Nidaros domkirke, Bispegata. Mens vi kjører vil sogneprest Egil Mogstad dele sin av rike kunnskap om katolske steder som vi passerer i Trondheim og omegn. Edmund Neverdal fra St. Olav menighet stiller også i år som frivillig buss-sjåfør![les mer]


20.04.2019

Påskeoktaven

I Norge ønsker vi hverandre God Påske allerede før palmesøndag, og når vi er tilbake på jobb etter andre påskedag betrakter vi påsken som vel overstått. Slik er det ikke i den katolske kirke. Påskehøytiden begynner først på Påskemorgen, og varer i åtte dager, til og med søndagen etter Påskemorgen.[les mer]


11.04.2019

Påskens hellige triduum

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag. Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på en eneste dag, søndagen. [les mer]


07.04.2019

Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Denne dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I palmesøndagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne...[les mer]


31.03.2019

Høymesse med de nordiske biskoper

Det er underbart at vi, på en av Nordens helligste steder får feire messen i dag, sa kardinal Anders Arborelius da han innledet messefeiringen den 4. søndag i fasten i St. Olav domkirke i Trondheim. [les mer]


25.03.2019

Nordisk bispekonferanse i Trondheim!

Alle de nordiske biskopene og Nuntius møtes til bispekonferanse på Birgittaklosteret på Tiller fra 29. mars til 2. april. Søndag 31. feirer biskopene pontifikal høymesse i St. Olav domkirke 11:00. Biskopene vil være med på kirkekaffen før de drar videre for å besøke Mariaklostrene på Tautra og Munkeby.[les mer]


20.03.2019

Den katolske boken står i en stolt tradisjon!

Norges første bok ble utgitt av erkebiskopen i Nidaros i 1519, så St. Eystein bokhandel har dype og gode røtter, sier forlagssjef i St. Olav forlag Kristine Dingstad. Her holder hun en faksimileutgave av den første trykte boken i Norge, Missale Nidarosiense.[les mer]


20.03.2019

Mandag 15. mars: Høytiden for Herrens bebudelse

"Herrens engel bragte Maria det glade budskap, og hun unnfanget ved Den hellige Ånd." Slik lyder innledningen til Angelusbønnen, som sammenfatter inkarnasjonens mysterium - engelens budskap til Maria og hennes ja til å føde Jesus Kristus.[les mer]


11.03.2019

Full fart for ministrantene!

Det ble en svært aktiv helg for 11 ministranter fra St. Olav menighet i Trondheim da de møtte ministranter fra Kristiansund, Molde og Ålesund til undervisning og konkurranse fra 8. til 10. mars i Kristiansund. [les mer]


07.03.2019

Caritas fasteaksjon 2019: #Nullsult!

Sult stjeler barns fremtid. Over halvparten av de 821 millioner menneskene som sulter i verden er barn. Mett et barn og gi en familie håp. Caritas hjelper barn i Asia og Latin-Amerika ved å gjøre det lettere for barnefamilier å dyrke sin egen mat selv om klimaet endrer seg.[les mer]


Viser innføringene 1 til 20 av 774
<< Første < Forrige 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 Neste > Siste>>

St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no