St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

30.07.2015

Fra USA for å feire Olsok i Trondheim.

Vi møtte father Rolf mens vi sto og studerte gravstenen til Bernt Julius Muus på domkirkegården. Sindre 10 år ble interessert i inskripsjonen som fortalte at Muus var grunnlegger av St. Olaf college. Akkurat da dukket det opp en katolsk prest som presenterte seg som father Rolf Tollefson, som kunne fortelle at han hadde studert ved St. Olaf...[les mer]


30.07.2015

En hjørnesten i Olsokfeiringen!

Den katolske kirkes Olsokfeiring ville ikke vært den samme uten Marie Helène og hennes gode medarbeidere! De mange som kommer reisende for å feire Hellig Olav med oss, får det beste stell når det gjelder mat og hygge i vårt foreningslokale gjennom åpent hus og middager, og vi lokale får anledning til å bli kjent med dem ved å delta.[les mer]


26.07.2015

Når starter byggingen av nye St. Olav kirke?

Mange venter spent på det første spadetaket på rivningstomta bak det store byggeplass-skiltet. Men først er det viktige forberedelser som må gjøres, forteller p. Egil Mogstad, som for eksempel undersøkelser av grunnforholdene. Dette foregår i disse dager.[les mer]


21.07.2015

Gratulerer moder Patricia

Moder Patricia ved Tiller Birgittakloster fyller 70 år i disse dager, og feiringen er lagt til Sta. Birgittas dag torsdag 23 juli. Vi gratulerer!


19.07.2015

En viktig melding angående Olsok.

Ved en feiltagelse har vårt vertskap i Nidaros domkirke annonsert pontifikalmessen den 29.juli med galt tidspunkt. Riktig tidspunkt er 14:30, slik det står i vårt Olsokprogram, både i den trykte brosjyren og her på nettsiden. Se menyen til venstre: Olsok 2015.


09.07.2015

Les artikkel om vår menighet i Vårt Land.

En journalist fra Vårt Land har tatt seg tid til å overvære alle messene i løpet av en søndag i juni. I artikkelen kommer det tydelig frem hvor viktig Den katolske kirke er her i Trondheim og i Norge for øvrig, ikke minst når det gjelder integrering av våre nye landsmenn.[les mer]


09.07.2015

Programmet for Olsok 2015 foreligger på 5 språk!

Et stort arbeide er nedlagt og nå finnes det brosjyrer på norsk, engelsk, polsk, tysk og fransk i printervennlig utgave.[les mer]


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no