St. Olav menighets segl

St Olav katolske Domsogn, Trondheim

Norsk
English
Polski

Arkiv

28.04.2019

Mai er Mariamåned

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem. I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen 17:30, før messen på hverdager. Selve ordet rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på bønnekjedet. Den andre betegner selve bønnen. [les mer]


28.04.2019

Bli med på menighetstur til Munkeby Mariakloster lørdag 11. mai!

Menighetsrådet i St.Olav domsogn inviterer til dagstur med felles buss 9:00 fra Nidaros domkirke, Bispegata. Mens vi kjører vil sogneprest Egil Mogstad dele sin av rike kunnskap om katolske steder som vi passerer i Trondheim og omegn. Edmund Neverdal fra St. Olav menighet stiller også i år som frivillig buss-sjåfør![les mer]


20.04.2019

Påskeoktaven

I Norge ønsker vi hverandre God Påske allerede før palmesøndag, og når vi er tilbake på jobb etter andre påskedag betrakter vi påsken som vel overstått. Slik er det ikke i den katolske kirke. Påskehøytiden begynner først på Påskemorgen, og varer i åtte dager, til og med søndagen etter Påskemorgen.[les mer]


11.04.2019

Påskens hellige triduum

Ved vesper skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum, som symboliserer de tre dagene for Kristi lidelse, død og begravelse. Triduum varer til og med vesper påskedag. Opprinnelig ble hele historien om Jesu død og oppstandelse feiret på en eneste dag, søndagen. [les mer]


07.04.2019

Palmesøndag minnes vi Jesu inntog i Jerusalem

Denne dagens feiring har sine røtter i en folkelig tradisjon som oppsto på 600-tallet, der man dramatiserte evangeliets ord ved å bringe grener til kirken og rope Hosianna. Etterhvert ble det også vanlig med prosesjon. I palmesøndagens liturgi velsignes grenene, og det er asken fra disse som brukes til å tegne askekorset på de troendes panne...[les mer]


St. Olav katolske menighet
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 80 87 50
Epost: trondheim [krøll] katolsk.no

Kontonummer: 4200.59.64088
Nye St. Olav kirke: 4200.36.09736

Menighetens facebookside

Sognepresten:

Egil.Mogstad [krøll] katolsk.no
73 80 87 51 (Kontor direkte)
995 65 587 (Mobil)

Henvendelser om nettsiden:

web [krøll] trondheim.katolsk.no