Den katolske kirke bragte kristentroen til Norge, og gjennom Olav den Helliges død på Stiklestad 29. juli 1030 startet en prosess som gjorde Norge til et katolsk kristent land.

I forbindelse med en jubileumsutstilling som prøver å gi et bilde av de siste 150 årene siden Kirken kom tilbake til Trondheim og Midt-Norge i 1872 har Sogneprest Egil Mogstad sammenstilt en guide (med linker) til historien.
Denne oversikten finner dere her!