St. Olav menighets segl

Katolicka parafia św. Olafa w Trondheim

Norsk
English
Polski
08.09.2018

14 września: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni (Antyfona na wejście).


Cima da Conegliano 1459-1517, Święta Helena, National Gallery of Art w Waszyngtonie.

Tego dnia Kościół świętuje dwa wydarzenia: Odnalezienie krzyża przez św. Helenę w Jeruzalem w roku 320 i poświęcenie bazyliki, którą wzniósł w miejscu znalezienia w roku 335 syn św. Heleny, cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika została zburzona przez Persów w 614 roku. Teraz stoi w tym miejscu Bazylika Grobu Świętego.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to ponad wszystko wspomnienie zbawczego dzieła Boga; Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Zniszczyło to śmierc, i otworzyło bramy nieba.

W katedrze św. Olafa zostanie wszyskim obecnym tego dnia na Msza świętej udzielone błogosławieństwo relikwiami krzyża.


Katolicka parafia św. Olafa
Schirmers gate 1
7012 TRONDHEIM

Numer konta: 4200.59.64088
Nowy kościół św. Olafa: 4200.36.09736