31.05. Pentecost:
11.00 Pontifical Mass
Baptism and Confirmation

01.06 The Blessed Virgin mary, Mother of the Church :
10.00 Mass (Norwegian)
12.00 Priests’ Gathering
16.00 Chrism Mass – Blessing of the Holy Oils
NB! No Mass at 18.00

04.06 Thursday:
19.00 Parish Counsel

05.06 Friday:
16.30 Sacramental Adoration
17.30 Litany to the Sacred Heart of Jesus
18.00 Votiv Mass in Honor of the Sacred Heart of Jesus

07.06  Sunday:
Solemnity of the Most Holy Trinity

Please remember to reserve seats at https://billett.katolsk.no
The registration for all masses, both weekdays and weekends, closes at midnight the night before.

 

 

Sognepresten vil den nærmeste tiden være delvis sykemeldt og borte fra førstelinjetjenesten, med unntak av et fåtall messer.
p. Slawomir Czuba vil være stedfortredende sogneprest i hans fravær.
Alle henvendelser om kirkelige handlinger og annet må i denne perioden rettes til
p. Slawomir eller menighetskontoret.
Se kontaktinformasjon her!