Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg lørdagskatekese.

Vipps # 578330

 

 

Lørdagskatekesen vil vare fra kl. 10 til kl. 13.30 og ha følgende program:

- Katekese i grupper etter alder
- Lunsj. Alle gruppene spiser sammen, og etter dette blir det felles sosiale aktiviteter.
- Katekese i grupper, og sangøvelse.
- Dagen avsluttes med messe for hele familien kl. 13.00.

Undervisningsdager:

7. september
5. oktober
2. november
7. desember
4. januar
1. februar
7. mars
28. mars – hyggekveld
2. mai
6. juni – øving og informasjonsmøte for gruppen som skal motta sin første hellige kommunion på søndag. De andre gruppene har fri.

7. juni – Den første Hellige Kommunion.


 

 

 

Førstekommunionsforberedelser:

I juni ble det  sendt ut invitasjoner til førstekommunionsundervisning til alle barn som er registrert i menigheten og født 2012. 

Forberedelsene tar to år, og undervisningen foregår den første lørdagen i hver måned, med unntak av april da denne lørdagen er i påskeferien. Undervisningsdagen varer fra kl. 10-13:30 og avsluttes med en messe for hele familien kl.13:00

Se egen oversikt over undervisningsdager lengre ned på siden.

Dersom det er noen som har barn født 2012 eller tidligere, som ikke har fått invitasjon og vil delta i forberedelsene kan de ta kontakt med menighetskontoret på e-post: trondheim(at)katolsk.no 

Egenandel for førstekommunionskatekese og lørdagskatekese er kr 200 pr. barn.

Betaling kan skje til konto nr: 4202.24.96462
Merk betalingen "KATEKESE 2019/20 + BARNETS NAVN"

Eller betal med Vipps til  #578330
St. Olav Domsogn: Katekese. (Velg lørdagskatekese)

Lørdagskatekese:

Menigheten har et undervisningstilbud til alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsene til førstekommunionen er en integrert del av denne.

De som allerede har mottatt sin første kommunion deltar i en egen gruppe, og kan melde seg på ved oppmøte første gang. Målet med å samle alle katekesegruppene til samme dag og samme tid er at barna skal få treffe hverandre på tvers av gruppene, og at vi på sikt skal få et større katolskt barne- og ungdomsmiljø i Trondheim.

Dersom dere har spørsmål om førstekommunionskatekese eller katekese for eldre barn er det bare å ta kontakt med menigheten på e-post: trondheim(at)katolsk.no  

I Komunia święta:  Osoba odpowiedzialna: Lena Tande.

Szkółka niedzielna/Ewangelia dla dzieci: W każdą niedziele na mszy o 11.00. Osoby prowadzące to  Lena Tande, Maria Selmer - Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen i Van-Trang Pham. Zobacz osobny artykuł o szkółce niedzielnej.

Bierzmowanie: 

Zobacz stronę o bierzmowaniu po lewej stronie w kolumnie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 73 52 12 14


Ogłoszenie 30 czerwca 2018:

Plebania przypomina o zaproszeniu na sobotnią katechezę z przygotowaniem do I Komunii św., które zostało wysłane do wszystkich zarejestrowanych w kościele dzieci urodzonych w 2010 i 2011 roku.

Sobotnia katecheza odbywać się będzie w jedną sobotę miesiąca. Od tego roku przygotowanie będzie trwało dwa lata, dlatego dwa roczniki otrzymały zaproszenie. Dzieci urodzone w 2010 lub wcześniej, które już zaplanowały obchody I Komunii św. na wiosnę, mogą wyjątkowo uczestniczyć w przyspieszonym przygotowaniu, jednak wtedy odbędą się dodatkowe spotkania.  

Jeżeli ktoś nie otrzymał zaproszenia, a ma dziecko, które chciałoby wziąć udział w przygotowaniach proszony jest o kontakt z parafią, najlepiej mailowo pod adresem trondheim@katolsk.no.