Kjære foreldre til barn som skal motta sin 1. hellige Kommunion den 28. august.

Dette har vært et rart år, og barna deres har fått lite katekese av oss kateketer.

Det er derfor desto viktigere at dere som foreldre bidrar til at barna deres kan vokse i troen. Dette kan gjøres gjennom å be sammen, fortelle og lese om Jesus, delta i messen og gjennom eget eksempel. De siste gangene har det heller ikke vært messe i tilknytning til katekesen. Dette er synd, og noen barn forteller at de sjelden går i kirken. Det vi lærer om i katekesen kan derfor fortone seg fremmed for enkelte.

Vi vil derfor «legge inn» i katekesen at dere i alle fall deltar i søndagsmessen to ganger før Kommunionsdagen. Da er det selvsagt også viktig at dere forteller litt om det som skjer i messen, spesielt under forvandlingen.

Alle må lese boka Eukaristien sammen med barnet sitt når den kommer.

Hilsen kateketene v/ Lena

     10-11.45: gruppe B1 og B2
     12-13.45: gruppe B3 og B4

Av smittevernhensyn blir det fremdeles ikke messe eller matpause. Det er i tillegg viktig at alle både kommer presis og  forlater lokalene med en gang undervisningen er slutt. Dette er for at barna fra de to tidspunktene ikke skal møtes fysisk.
Velkommen!

 

Årets førstekommunionsfeiring må dessverre på grunn av koronasituasjonen utsettes til høsten.

Ny dato er lørdag 28. august. Klokkeslett kommer vi tilbake med når vi vet om eller hvilke koronarestriksjoner vi har å forholde oss til, det samme gjelder om det blir en eller flere grupper.

For at alle skal være godt forberedt må vi ha en ekstra undervisningslørdag, og det blir obligatorisk undervisning for alle som skal motta sin første kommunion i år følgende lørdager, kl. 10-14:
17. april
1. mai
29. mai         

Alt dette vil selvfølgelig skje innenfor rammene for gjeldende smittevernregler, og under forutsetning av at vi ikke blir pålagt strengere tiltak som gjør det umulig å gjennomføre undervisning på en trygg måte.

OBS! Dette gjelder kun de som skal motta sin første kommunion i år.
Når det gjelder de andre katekesegruppene må vi fremdeles avvente smittesituasjonen. Følg med her på hjemmesiden, her vil vi publisere informasjon fortløpende etter hvert som vi vet mer om situasjonen.

     10-11.45: gruppe B1 og B2
     12-13.45: gruppe B3 og B4

Av smittevernhensyn blir det dessverre hverken matpause eller messe denne gangen.

Alle må forlate lokalene med en gang undervisningen er slutt, og alle må komme presis(!)  Dette for at barna fra de to tidspunktene ikke skal møtes fysisk.

OBS! dette gjelder kun barn som allerede har begynt i katekesen og som etter planen skal motta sin første kommunion i år.

Det er med tungt hjerte vi ser oss nødt til å avlyse lørdagskatekesen for mars måned, men vi ser ikke at det er mulig å gjennomføre på en god måte for barn fra så mange forskjellige steder og skoler, innenfor de gjeldende smittevernreglene.

Noen av dere har etterlyst tips til hjemmeundervisning.
Oslo katolske bispedømme (OKB) har en fin resursbank som heter Bli Lys! (klikk på link) med innhold for forskjellige aldersgrupper. Her er det lagt til mye nye resurser den seneste tiden.

I tillegg kan man som tidligere anbefalt skaffe boken "Eukaristien", dvs to bøker, elevbok og familieveiledning. Disse kan skaffes enten på menighetskontoret, eller direkte fra St. Olav forlag.

 

Vi beklager, men situasjonen er fremdeles ikke slik at vi kan arrangere katekese på en trygg måte for barn fra så mange forskjellige steder som i menigheten vår.

Fortsett å følge rådene dere har fått for hjemmeundervisning og følg med her på hjemmesiden for eventuelt påfyll.

De som vil kjøpe boken "Eukaristien" kan gjøre det på kontoret hos menighetssekretæren. Bøkene kan også bestilles direkte fra st. Olav forlag. Observer at det er to  bøker (Elevbok og foreldreveiledning).

 

Det er synd at vi ikke kan ha noen katekese dette halvåret.
En gledelig beskjed fra sognepresten er at det blir to familiemesser på julaften, en kl. 12.00 og en kl. 15.00

Vi oppfordrer dere alle til å ta med barna til en av disse messene. Som dere vet er det bare lov til å være femti tilstede fra menigheten i messene nå, så her gjelder det  å være tidlig ute med å melde seg på. 

Reserver billett her: https://billett.katolsk.no

OBS! Bestilling kan gjøres tidligst en uke i forvei. Husk å avbestille eller endre dersom dere har billetter dere ikke kan bruke, slik at noen andre kan få mulighet til å gå i messen.

Vi ønsker dere en god adventstid,
hilsen kateketene

 

Dessverre ble katekesen første lørdag i november avlyst. Det samme ser vi oss nødt til å gjøre med katekesen den 5. desember. Vi er ikke alene her i Trondheim om å avlyse katekese av smittevernhensyn, dette gjøres i flere store menigheter i landet.

Vi legger ved en mail (se nedenfor) fra katekesekoordinator sr. Klara Ottersen i St.Olav domkirkemenighet i Oslo. Den viser noen hjelpemidler dere foreldre evt. også faddere kan benytte dere av i denne tiden.

Vi oppfordrer alle familier til å kjøpe og lese boken «Eukaristien» sammen med barna. Den er å få kjøpt hos menighetssekretæren. Boken inneholder også oppgaver som kan gjøres sammen med barna deres.

Vi kateketer har fortløpende møter sammen med p. Egil der vi sammen vurderer hvorvidt det er mulig å møtes fysisk, og dere vil få ny informasjon rett over nyttår.

Vennlig hilsen kateketene i St. Olav domkirke i Trondheim.


     **********

Kjære foreldre og dere som kan spre informasjon ut til barnefamilier,

Vi ønsker å finne flere plattformer for å formidle den katolske tro til katolske familier.
I midlertid har Pål Johannes i Ålesund åpnet en katolsk nettradio som jeg gjerne vil dele med dere. Spre det gjerne videre til andre katolske barnefamilier:

 1. Hver kveld blir det en liten lesestund for barn mellom 3-10 år på mellom 5-10 minutter fra søndag av kl. 18.45 etterfulgt av en kveldsbønn for barn.
  I første episode leser Reidun Jofrid fra «Gud er hos Julie Antonsen i Havrekleiva» skrevet av Kari Vinje.
   
 2. Hver onsdag blir det katekese for barn. Episode 2-5 er fra førstekommunionskatekese med P. Khiem på følgende link: https://anchor.fm/stritaradio/episodes/Lesestund-for-barn-ep--1-Gud-er-hos-Julie-Antonsen-i-Havrekleiva-em93vt?fbclid=IwAR1eN8D2H-WSdeQBuLWZ1K1y8PPEGHewbRkfvMwxLbeD6pC5j3Ln4DEPO4g
   
 3. Hver lørdag blir det Den gode hyrde katekese for barn som starter nå på lørdag 14. november kl. 13.30 også på st. Rita Radio etter streaming av familiemessen på: https://www.facebook.com/StRitaRadio/ . Dette blir også som en Podkast foreldre kan laste ned og høre på igjen senere.
   
 4. Hver søndag i advent arrangerer det en familieserie ledet av p. Erik, p. Hallvard, p. Egil og p. Khiem.

Gi gjerne respons om dette er noe du ønsker å være med å bidra på!

I Kristus,

Søster Klara Ottersen
Katekesekoordinator
St. Olav katolske domkirkemenighet
Akersveien 14, 0177 Oslo
Kontortelefon: 229 82 179

 

 

På grunn av pandemien og den nåværende smittesituasjonen ser vi oss nødt til å avlyse lørdagskatekesen førstkommende lørdag.
Hvordan opplegget blir videre vil vi komme tilbake til så snart vi har avklart hvordan vi kan gjøre det på en trygg måte.

Følg gjerne med her på hjemmesiden, vi kommer til å  legge ut informasjon fortløpende i tillegg til å sende mail.

Ettersom det fremdeles er slik at ikke alle har meldt seg på og/eller gitt oss korrekt kontaktinformasjon er det fint om alle hjelper til å spre budskapet - slik at  ingen kommer hit når det ikke er katekese på lørdag.

Vi har fremdeles noen eksemplar av boken «Eukaristien» med familieveiledning (og vi kan bestille flere). Boken er fin for alle som forbereder seg til førstekommunionen, men er kanskje viktigst for de som deltar i B-gruppene.
Dersom dere vil kjøpe bøkene er det bare å stikke innom kontoret i åpningstiden (tirsdag til fredag 9-14), eller sende en mail til trondheim(at)katolsk.no så finner vi ut av det. Pakkepris for begge bøkene er 250 og man betaler helst med vipps.

 

5. september   
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

17. oktober       
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C 
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

7. november    
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

5. desember     
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

16. januar          
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

6. februar          
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

6. mars               
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

17. april              
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

1. mai                  
10:00-12:30        gruppe A1 og A2 + B1 og B2 +C
11:30-14:00        gruppe A3 og A4 + B3 og B4

29. eller 30. mai Førstekommunionsmesse! (avhengig av koronasituasjonen)

Hver gang:
11:30 -11:45      felles sangøving for alle grupper
11:45-12:30       messe for alle

 


ALLE  som skal delta på katekese må melde seg på, uansett om det er første, andre eller femte året. Dette er for at vi skal ha oversikt over hvem som deltar og alltid vite at vi har rett kontaktopplysninger til alle barn og foresatte.

Påmelding gjøres her: påmelding til lørdagskatekese (trykk på link), eller ved å fylle ut  påmeldingsskjema i pdf-format (klikk for å få frem skjema) og levere på sognekontoret.

Oppstart høsten 2020 er lørdag 5.september 2020 kl. 10:00
Det blir et foreldremøte i forkant av dette etter messen onsdag 26 august, kl. 19:00

Forberedelser til førstekommunion

Førstekommunionskatekesen strekker seg over to år. Undervisningen vil normalt være den første lørdagen i hver måned. Visse unntak kan forekomme.

Undervisningsdagen varer fra klokken 10.00 til ca. klokken 13.30 og avsluttes med en familiemesse kl.13.00 der foresatte og resten av familien kan delta sammen med barna.

Lørdagskatekese

Lørdagskatekesen er et undervisningstilbud for alle katolske skolebarn fra 2. til 8. trinn, samme lørdag i måneden til samme tid. Barna er inndelt i grupper etter alder, og forberedelsen til den første hellige Kommunionen er en integrert del av denne.

Med undervisning lørdager, og med alle aldersgrupper samme dag er målet å få mye tid til sosialt samvær og til å bygge opp et større katolsk barne- og ungdoms-miljø i Trondheim.

Dersom dere har noen spørsmål om førstekommunionsforberedelser eller katekese for eldre barn, er det bare å ta kontakt med Kirken, gjerne på e-post: trondheim@katolsk.no

Følg gjerne med her på hjemmesiden vår trondheim.katolsk.no/katekese Her vil aktuell informasjon om lørdagskatekesen bli publisert fortløpende.

Foreldrehjelp?

Dersom det i tillegg er noen i foreldregruppa som har tid, kanskje kompetanse eller i alle fall lyst til å bidra inn i undervisningen, så er dette kjærkomment. Ta i så fall kontakt med lena(at)tande.net, eller snakk med kateketene i forbindelse med foreldremøtet.

 

Gå inn på kjøp og betal,
finn «St. Olav domsogn: Katekese»
og velg lørdagskatekese.

Vipps # 578330

 

I Komunia święta:  Osoba odpowiedzialna: Lena Tande.

Szkółka niedzielna/Ewangelia dla dzieci: W każdą niedziele na mszy o 11.00. Osoby prowadzące to  Lena Tande, Maria Selmer - Olsen, Bernadette Fuglem, Pia Sørensen i Van-Trang Pham. Zobacz osobny artykuł o szkółce niedzielnej.

Bierzmowanie: 

Zobacz stronę o bierzmowaniu po lewej stronie w kolumnie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 73808750
 


Ogłoszenie 30 czerwca 2018:

Plebania przypomina o zaproszeniu na sobotnią katechezę z przygotowaniem do I Komunii św., które zostało wysłane do wszystkich zarejestrowanych w kościele dzieci urodzonych w 2010 i 2011 roku.

Sobotnia katecheza odbywać się będzie w jedną sobotę miesiąca. Od tego roku przygotowanie będzie trwało dwa lata, dlatego dwa roczniki otrzymały zaproszenie. Dzieci urodzone w 2010 lub wcześniej, które już zaplanowały obchody I Komunii św. na wiosnę, mogą wyjątkowo uczestniczyć w przyspieszonym przygotowaniu, jednak wtedy odbędą się dodatkowe spotkania.  

Jeżeli ktoś nie otrzymał zaproszenia, a ma dziecko, które chciałoby wziąć udział w przygotowaniach proszony jest o kontakt z parafią, najlepiej mailowo pod adresem trondheim@katolsk.no.