W Adwencie śpiewamy Mszę XVII, Lov Herren 17.

Kyrie (Youtube)

Sanctus (Youtube)

Credo, Lov Herren 14

Agnus Dei (Youtube)

Alma Redemptoris Mater (Youtube)

Gloria nie jest śpiewana w Adwencie. Czekamy na narodziny Jezusa, i śpiewamy ją ponownie podczas pasterki.