14 września: Święto Podwyższenia Krzyża

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni (Antyfona na wejście).

Tego dnia Kościół świętuje dwa wydarzenia: Odnalezienie krzyża przez św. Helenę w Jeruzalem w roku 320 i poświęcenie bazyliki, którą wzniósł w miejscu znalezienia w roku 335 syn św. Heleny, cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika została zburzona przez Persów w 614 roku. Teraz stoi w tym miejscu Bazylika Grobu Świętego. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to ponad wszystko wspomnienie zbawczego dzieła Boga; Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Zniszczyło to śmierc, i otworzyło bramy nieba.