1885: Den første katolske prestevigsel i Norge etter reformasjonen.

Visste du at Trondheim var sentrum for utdanning av katolske prester i Norge fra 1880 og noen år fremover? Den 2. august 1885 ble tre unge franskmenn presteviet i Jesu Hjerte-kirken i Ila etter 5 års studier ved presteseminaret i Trondheim. På bildet ser vi de tre ordinandene Blanche, Riesterer og Vignon som kneler foran biskop Victor Joseph baron van den Branden de Reeth som var kommet fra Belgia for anledningen. Bildet er tatt i det biskopen legger hendene på Riesterers hode. Til venstre for biskopen står sogneprest Dumahut, og til høyre er prefekt Bernard.

Bilde fra boken "Norvegia Catholica" 1942

Vi siterer monsignore Karl Kjelstrup fra boken Norvegia Catholica (1943,<link http: stolavforlag.no external-link-new-window external link in new> ny utgave 2013):

"Den forrettende biskop var mgr. Victor Joseph baron van den Branden de Reeth, hjelpebiskop i Malines i Belgia. Etter innbydelse av salettinerpatrene bega han seg nordover og kom til Oslo den 22.juli. Følgende dag dro han videre og kom til Trondheim den 24. Han ble mottatt på jernbanestasjonen av prefekt Bernard, og denne førte ham til Jesu-hjerte-kirken, hvor soknepresten, pastor Dumahut, tillikemed prester fra flere stasjoner og noen medlemmer av menigheten ventet den høge gjest. Det var jo første gang siden reformasjonen at en katolsk biskop gjestet denne gamle metropol...

...Også for biskopen måtte oppholdet i Norges gamle metropol være uforglemmelig. Dette framgikk også tydelig av den tale som han holdt på fransk etter prestevigselens avslutning. Han ytret bl.a. at han følte seg inderlig beveget ved for første gang etter tre hundre års forløp å forrette denne hellige handling i en by hvor denne høgtidelighet før så ofte hadde funnet sted. Han hadde med glede besøkt den eldgamle domkirke, hvor så mange katolske biskoper hadde hatt sitt bispesete før protestantismens innføring..."

Det ville sikkert  gledet biskopen at en katolsk prestevigsel i året 2014 finner sted i selveste Nidarosdomen, slik det nå skjer med Egil Mogstad.