2.juledag feirer vi den hellige Stefan, kirkens første martyr.

Stefan ble anklaget for gudsbespottelse av Sanhedrin (det jødiske råd) og steinet til døde utenfor Jerusalem uten rettergang. Blant tilskuerne var det en ung mann ved navn Saulus som tok på seg å passe kappene til de som skulle steine ham. Han bifalt henrettelsen. Han skulle bli Paulus, hedningenes apostel.

Giotto di Bondone: Den hellige Stefan (1320-25), Museo Horne, Firenze

<link http: www.katolsk.no biografier historisk stefan external-link-new-window external link in new>Les mer