29 Wrzesień. Uroczystość ku czci archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

Tego dnia Kościół w liturgii celebruje uroczystość ku czci trzech archaniołów. Święty Michał (imię oznacza „Któż jak Bóg”) jest archaniołem, który walczy z szatanem i z wszystkimi jego aniołami, broni przyjaciół Boga i ochrania cała ludzkość przed sidłami szatańskimi.

Święty archanioł Gabriel (imię oznacza „moc Boga”) przekazuje wieść Zachariaszowi o Janie Chrzcicielu i Maryi o narodzinach Jezusa. Jego pozdrowienie Maryi Panny „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” jest najbardziej znaną modlitwą w świecie chrześcijańskim.

Święty Rafał (imię oznacza „Bóg uleczył”) jest archaniołem, który zadbał o Tobiasza w podróży. Jest on też często utożsamiany z aniołem, o którym mowa w ewangelii janowej (J 5,4) „Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę.”

Według doktryny chrześcijańskiej – aniołowie są czystymi duchami, stworzonymi przez Boga, mającymi rozum i wolną wolę, bezcielesnymi. Sama nazwa anioł oznacza posłańca od Boga. Aniołowie są istotami niebieskimi stojącymi przed ludźmi.

Świętujemy Msze Św. o godz. 18.00 w katedrze Św. Olafa.