30 młodych bierzmowanych w kościele Mariackim

Kościół Mariacki zapełnili wierni, by wraz z bp Eidsvigiem świętować Zesłanie Ducha św. i uczestniczyć w obrzędzie bierzmowanie. Ks. biskup w swym kazaniu do bierzmowanych powiedział, że jest to czas, aby rozpoznać dary i talenty, które każdy z nas otrzymał, czy w wymiarze humanistycznym, estetycznym lub innym.

Szczególnie jednak, musimy zdawać sobie sprawę z siedmiu darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Dary te nie przychodzą w jednej chwili, ale dostrzegamy i odkrywamy je wraz z ich rozwojem.Dar tworzy więź między dawcą a odbiorcą. Użyty we właściwym czasie i w sposób przemyślany, dar taki wpływa na wzmocnienie tej więzi w przyszłości, i - odwrotnie - przez bycie niewdzięcznym odbiorcą, który po prostu odrzuca dar lub przyjmuje go za coś należnego, więź ta może ulec zniszczeniu.Cieszymy się darem wówczas, gdy z niego korzystamy. Dotyczy to również Ducha Świętego. Ale jeśli ktoś z was (zwracając się do bierzmowanych) po kilku latach nadal nie skorzysta jeszcze z tego daru Ducha Świętego, to nadal będzie on gotów do użycia. Zobacz także album ze zdjęciami z bierzmowania.