Adventaksjonen 2019

Som mange av dere sikkert har lagt merke til har menighetens ungdommer organisert adventsaksjon i forbindelse med kirkekaffen de tre siste søndagene.

Her kommer en takk og hilsen fra Martin Nguyen på vegne av KulTro (NUKs lokallag) og St. Augustin unge voksne (studentforeningen)


«Elsk hverandre, slik som jeg har elsket dere!»

Adventstiden er en tid for å vente, men det er også en tid for å forberede oss. Vi venter på det lille barn i Bethlehem som skal bli født og bli lagt i en krybbe, og med det blir vi også oppfordret til å forberede oss til det som skal komme. Verdens frelser, det siste påskelammet, Guds enbårne sønn, kjært barn har mange navn, kommer ned for å frelse oss fra synden. Hvordan forbereder vi våre hjerter til å motta en slik helligdom? Det letteste, men som også er det vanskeligste vi kan gjøre, er nettopp å følge Jesus viktigste bud: «Du skal elske din neste, som deg selv» Matteus 22, 39

Hvert år arrangerer Norges unge katolikker (NUK), i samarbeid med Caritas Norge en solidaritetsaksjon, som foregår i adventstiden. Adventsaksjonen forener unge katolikker rundt om i landet mot et felles mål, nettopp med det bud som Kristus lærte oss «Elsk hverandre, slik som han har elsket oss». I denne tiden står flere ungdommer rundt i landet enten i kulden og selger vafler, kake og mye annet, har ansvaret for kirkekaffen eller noe lignende, og de gjør dette av nestekjærlighet. Vi er så heldig at vi bor i et land der vi har så mye. Gjennom adventsaksjonen lever ungdommene det kall som Gud har gitt oss gjennom dåpen, et kall til kjærlighet og tjeneste. I en tid der vi venter på vår frelser, forbereder ungdommen seg til å motta han gjennom å vise nestekjærlighet.

Årets aksjon gikk til ungdommer i Colombia. Pengene vi samler inn vil gi ungdommer mellom 15 og 17 år muligheten til et bedre liv og en bedre hverdag gjennom yrkesopplæring. Det er ungdommer som er fremtiden, og de skal være med å forme den og være en del av den. Gjennom adventsaksjonen gir vi andre ungdommer den samme muligheten som vi i Norge har. Aksjonen er virkelig noe som synliggjør NUKs formål. For det er gjennom vår felles tro at vi blir forent i et stort fellesskap. I dette store fellesskap blir vi forent mot en felles handling – å elske hverandre, slik som Kristus elsket oss

På vegne av studentlaget og ungdomslaget ønsker jeg å takke alle dere som bidro med enten bønn, kaker eller bidro gjennom å kjøpe det som var i kirkekaffen. Uten deres bidrag ville ikke aksjonen vært mulig. Jeg ønsker spesielt å takke menighetens prester som gir oss muligheten til å leve det liv som Kristus har kalt oss til. Jeg ønsker å takke menigheten for deres tålmodighet med oss ungdommer og at dere ser oss som en del av menigheten. Ungdommen kan ofte føle seg ikke som en del av menigheten, at deres stemme ikke blir hørt og at de ikke blir sett. Gjennom Adventsaksjonen blir ungdommene trukket opp og blir mer synliggjort. Fortsett med å verdsette ungdommen. Fortsett med å hjelpe oss og gjerne forsett med å be for oss!

Takk til dere alle!

Ha en god adventstid videre, en velsignet julefeiring og god ferie!

In Christo

Martin Nguyen

KulTro
St.Augustin Unge Voksne