Adventsretrett på engelsk

St. Torfinn menighet i Levanger arrangerer adventsretrett på engelsk som er åpen for alle i Trondheim Stift søndag 18. november.

<media 11817 - - "TEKST, Advent Retreat in Levanger 02, Advent_Retreat_in_Levanger_02.pdf, 47 KB">Se informasjon fra Fr. Dominic Thanh Van Nguyen</media>