Wszystkie aktywności i spotkania oraz Msze Święte odwołane od dnia 11.marca!

W związku z sytuacją dotyczącą Korona wirus i w porozumieniu z Wikariuszem Generalnym, wszystkie spotkania i aktywności oraz Msze Święte zostają odwołane z dniem 11 marca! Kościół zostaje otwarty do indywidualnej modlitwy. Biuro parafialne również będzie zamknięte. Z biurem można się kontaktować jak zwykle w godzinach od 9 do 13.00 telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.


Módl się za nami Święty Olafie,
wieczny królu norwegii!
Ty który uczyniłeś chrześcijańskim,
ludzi i kraj! 
Sługo Chrystusa, królu Olafie!
Módl się za nami Święty Olafie,
wieczny królu norwegii!