Arcybiskup Nidaros Eystein Erlendsson (1120-1188)

Eystein jest najbardziej znany jako budowniczy kościoła. Gdyby nie on nie mielibyśmy Nidarosdomen! Został ogłoszony świętym (beatus) przez zebranych norweskich biskupów latem 1229. Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany w Kapittelhuset w katedrze Nidaros.

 

Witraż w katedrze Nidaros.

Arcybiskup Nidaros Eystein Erlendsson jest jedną z najważniejszych postaci w historii Norwegii Kontynuował on chrystianizację św Olafa tak, że Norwegia stała się krajem chrześcijańskim na europejskim poziomie. Był uczonym z wykształceniem z Nidaros i (prawdopodobnie) z klasztoru św. Viktora w Paryżu, który stanowił ważne intelektualnie miejsce w XII wieku.

Znał wiele osób w kraju i za granicą, a jednym z jego przyjaciół był św. Thomas Becket, arcybiskup Canterbury od 1162. Przyjaźń ta prawdopodobnie nawiązała się podczas podróży z Paryża do papieża w Rzymie, gdzie Eystein został biskupem i otrzymał paliusz w 1160.

Poza ważna pracą związaną z prawem w królestwie i arcybiskupstwie, przyczyniał się do wzrostu kultu Olafa. Uważany jest za autora ”Passio Olavi”, książki o życiu i cudach św. Olafa. 

W dekrecie z dnia 30 września 2002 zatwierdzono, że wspomnienie św. Eysteina - 26 stycznia należy obchodzić jako święto w Trondheim, Środkowej Norwegii.