Askeonsdag 5.mars

Askeonsdag innleder fastetiden. Vi blir minnet om vår forgjengelighet , og vårt behov for å vende om. Presten tegner et askekors på den troendes panne og sier "Kom ihu menneske, av støv er du kommet og til støv skal du vende tilbake".