Biskopens hilsen til St.Olav menighet på årets siste dag

I stedet for en tradisjonell preken under pontifikalmessen den 31. desember hilste biskop Bernt Eidsvig menigheten med en oppsummering av året som gikk og oppfordringer for året som står foran oss. Fokus for hilsenen var Maria, Guds hellige mor, vårt urbilde og forbilde.

Biskopen begynte med å minne oss om at på nyttårsaften feirer vi Maria, Guds hellige mor. Det er årets siste dag og vi stopper opp i takknemlighet for fred, stabilitet og velstand i vårt land. Vi lever likevel ikke uavhengig av den store verden, og løfter vi blikket er det god grunn til bekymring, det finnes krig, fattigdom og tyranni, og selv i vårt land er det menneskelig nød. Vi kalles alle av Gud for å gjøre det hver og en av oss kan for å lindre og hjelpe. Jesus minner oss om at vår frelse har med den barmhjertighet vi viser i våre hverdagslige liv. Vet du ikke hva du kan gjøre eller hvor du kan hjelpe? Biskop Bernt oppfordre alle i så tilfellet  å støtte det innenlandsarbeidet Caritas forsøker å bygge opp.

Biskopen ser mange positive tegn for vår Kirke her i Trondheim. Det er en vekst i antall registrerte katolikker, og selv om det i seg selv sier lite om hvem Kirken kan håpe å hjelpe, så skal man ikke undervurdere håpet.

Vi har opplevd en noe langdryg og utmattende prosess for bygging av ny kirke. Kommunen skal være ferdig med sin saksbehandling i løpet av de neste månedene, og arkitektenes tegninger viser en spennende bygning.  Det som mangler er bygningens personlighet. Det er opp til oss, vi som skal leve i og med den nye kirken,  å avgjøre hvordan interiøret skal se ut. Biskopen varsler at han vil sende et brev til alle husstander i sognet og stiftet så snart rivings- og bygningstillatelsene foreligger, og han minner oss om at det er vår kirke vi arbeider med. Vi må alle hjelpe til med å få den ferdigstilt, hver etter sin yteevne.

Biskop Bernt uttrykker takknemlighet for det som skjedde ved paveskiftet dette året. Pave Benedikt tok initiativet til et stort oppryddingsarbeid i forbindelse med de uverdige forholdene som er blitt avdekket i Kirken, og i hans tid er et betryggende regelverk og en effektiv saksbehandlig kommet på plass. Desverre har media gitt ham lite ros for dette, men heller gitt ham skylden for tidligere kurias naivitet og forsømmelser. Vi gleder oss over pave Frans og hans spesielle forkynnelse av av kristendommens grunnverdier. Mange er nå i stand til å høre den forkynnelsen, som tidligere ikke kunne eller ville lytte. Vi gleder oss også over at pave Frans utfordrer de systemer og forhold som fører til urettferdighet og lidelse. Biskop Bernt minner oss om at en pave er like sterk som Kirkens bønn, og bønnen er vårt alles ansvar.

Nyttårsaften, høytiden for Maria, Guds hellige mor. Maria er urbildet på Kirken og forbildet for Kirken. I det korte evangelium vi hørte denne kvelden sier hun oss minst to viktige ting: Hun "gjemte på det alt sammen (som hyrdene hadde fortalt) og grunnet på det i sitt hjerte" (Luk 2, 16-21). Guds handling og budskap gjaldt henne helt direkte og hun tok imot det og lot det leve i seg. Hun ble kalt til å være Guds medarbeider og hun gjorde det Gud kalte henne til. Vi er alle kalt til å være Guds medarbeidere og til å gjøre de oppgavene Han gir oss. Maria er vårt urbilde og vårt forbilde.