Byggeprosjektet blir presentert for Paven

En delegasjon fra Bonifatiuswerk og Trondheim stift dro tirsdag 3.2.2015 til Roma for å presentere byggeprosjektet "Nye St. Olav domkirke".

Delegasjonen består av generalsekretær ved Bonifatiuswerk msgr. Georg Austen, biskop Bernt Eidsvig, biskopens kapellan p. Bharath Villavarayen, generalvikar og sogneprest dom Albert Maczka, kansellist i Trondheim stift Unn Madsø, økonom i Trondheim stift Per Albert Vold og byggekomiteen ved p. Egil Mogstad.

Delegasjonen vil onsdag delta i Pavens generalaudiens og presentere byggeprosjektet for Nye St. Olav domkirke.

Vi kommer tilbake med fyldigere reportasje når delegasjon er vel hjemme igjen.