Byggestart i juni!

Den gode nyheten kommer fra styringsgruppen for nye St. Olav domkirke i Trondheim. Alle nødvendige tillatelser fra kommunen foreligger nå, og vi er i gang med forhandlinger med entreprenørfirmaet HENT som etter planen skal stå for byggingen, forteller de tre medlemmene av styringsgruppen som var til stede da nyheten ble sluppet etter høymessen søndag 26. april.

Styringsgruppen består av kansellist Unn Lindgard Madsø, økonom Per Albert Vold og p. Egil Mogstad.

Når avtalen med entreprenøren er klar, skal kommunen behandle igangsettelsessøknaden. Dette tar ca tre uker, og i mellomtiden kan arbeidet med å klargjøre tomta settes i gang. Dermed er det bare kort tid til det blir aktivitet på byggetomta!

Les også dette