COVID-19 Zapobieganie zarażeniu się

Diecezja w Oslo wprowadza kolejne nowe i surowsze środki dotyczące zapobieganiu zarażania się wirusem, które obowiązują do Niedzieli Palmowej.

Przeczytaj pełny list od biskupa poniżej.

 

Drodzy wierni,
Ograniczanie lub zapobieganie infekcji koronowirusem to okazywanie miłości bliźniego 
w praktyce. Diecezja Katolicka  Oslo wprowadza zatem nowe i bardziej rygorystyczne środki zapobiegania infekcji w tej bardzo wymagającej sytuacji. Modlimy się za chorych, narażonych na zarażenie i za pełnych poświęcenia pracowników służby zdrowia.
 
Zalecenie:
Zachęcam proboszczów, rady parafialne i wiernych do zachowania ostrożności i uważnego śledzenia zaleceń i rozporządzeń władz. 

Zarządzenia dotyczące aktywności poza Mszami (nakaz)
Cała aktywność społeczna przed i po Mszach jest odwołana: nie ma spotkań przy kawie 
i innych, podobnych aktywności.
•    Wszystkie katechezy są natychmiastowo anulowane, bez względu na liczbę uczestników.
•    Wszelka inna działalność kościelna poza Mszami zostaje odwołana, dotyczy to prób chórów, wykładów, rekolekcji itp.
•    Wszystkie wyjazdy zagraniczne dla pracowników i kapłanów w OKB są anulowane.
 
Zarządzenia dotyczące Mszy (nakaz):
•    Wszystkie Msze z udziałem ponad 100 uczestników są natychmiastowo odwołane.
•    Zachowaj odległość jednego metra od innych wierzących. Odnosi się to również  
do sytuacji, gdy przychodzicie do kościoła na modlitwę i medytację poza Mszą.
•    Unikaj podawania ręki przed, w trakcie i po Mszy. Dotyczy to również kapłana.
•    Przyjmij komunię w jednej formie (tylko komunia do ręki).
•    Wszystkie zbiorniki na wodę (kropielnice) powinny być puste. Woda święcona nie jest używana. (Chrzest jest odkładany, jeśli to możliwe).
•    Zbieranie kolekty nie odbywa się podczas Mszy, ale po niej. Wierni umieszczają ofiarę w odpowiednim pojemniku znajdującym się przy wyjściu lub w innych odpowiednich miejscach wewnątrz lub na zewnątrz budynku kościoła. Wiernych zachęca się do przekazywania kolekty za pośrednictwem Vipps.
•    Śpiewniki nie powinny być używane. Psalmy i pieśni są kopiowane na kartkach, które będą wyrzucane po użyciu.
 
Podkreślam, że jeśli masz wątpliwości, co do własnego zdrowia, zauważasz objawy choroby lub jesteś chory, to jesteś zwolniony z obowiązku udziału w Mszy św.
Jeśli pozostajecie w domu i nie bierzecie udziału w Mszy św., zachęcam was do modlitwy 
o duchową komunię, we własnym zakresie lub z rodziną.


Kościoły pozostaną otwarte dla wszystkich wierzących. Pamiętajcie, że kapłani modlą się za was, za chorych, pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy są dotknięci epidemią.


Niech czas Wielkiego Postu odnowi nas i zainspiruje do dodatkowej pokuty, modlitwy 
i postu za tych wszystkich, którzy są dotknięci epidemią.
 
  
In Christo,
+ Bernt Eidsvig
Oslo, 10 marca 2020 r.
Administrator Apostolski – Trondheim Stift