Den barmhjertige samaritan i St. Olav domkirke

Etter en intens men fin helg med barn fra hele Trondheim Stift i menighetslokalene i St. Olav kirke, ble lignelsen om den barmhjertige samariten fremført under høymessen 6.mai.

Barna fremfører "Den barmhjertige samaritan"

Tema for barnehelgen var nestekjærlighet. Dom Albert Maczka takker ungdommene fra Norges Unge Katolikker (NUK) for innsatsen med å arrangere leiren!