Den Stille uke og påsken i St. Olav domkirke 2023

The Resurrection (ca. 1491) Benvenuto di Giovanni, 1436 - 1517 Samuel H. Kress Collection, National Gallery of Art, Washington DC

Søndag 2. april. Palmesøndag
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
NB!  Messe (engelsk)– Avlyst!

Tirsdag 4. april
18.00: Oljevigselsmesse

Torsdag 6. april. Skjærtorsdag -Aftenmesse til minne om Herrens nattverd
08.00: Tenebrae (Matutin & Laudes) 
16.00: Messe (polsk)
18.00: Pontifikal høymesse, med overføring av det Hellige Sakrament, avduking av altrene og tilbedelse.

Fredag 7. april. Langfredag
08.00: Tenebrae (Matutin & Laudes) 
10.00: Eritreisk liturgi
15.00: Feiringen av Herrens lidelseshistorie
18.00: Korsvei (polsk)
18.30: Feiringen av Herrens lidelseshistorie (polsk)

Lørdag 8. april. Påskeaften
08.00: Tenebrae (Matutin & Laudes) 
09.00 - 13.00: polsk matvelsignelse (siste gang 12.30)
13.00: Eritreisk liturgi
23.00: Påskevigilien

Søndag 9. april. Påskedag – Herrens oppstandelse
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Pontifikal Høymesse
13.00: Messe (polsk)

Mandag 10. april. 2. Påskedag - Mandag i påskeoktaven
11.00: Høymesse
16.00: Messe (polsk)

Tirsdag 11. april. Tirsdag i påskeoktaven
18.00: Høymesse

Onsdag 12. april. Onsdag i påskeoktaven
18.00: Høymesse

Torsdag 13. april. Torsdag i påskeoktaven
18.00: Høymesse

Fredag 14. april. Fredag i påskeoktaven
18.00: Høymesse
19.00: Sakramental tilbedelse (polsk)

Lørdag 15. april. Lørdag i påskeoktaven
18.00: Høymesse

Søndag 16. april. 2. søndag i Påsketiden
09.00: Fromesse (latin)
11.00: Høymesse
13.00: Messe (polsk)
18.00: Messe (engelsk)