Det var en gang katolsk skole i Trondheim...

Huset i midten med klokketårnet bak var prestegården til St. Olav kirke før vi fikk den kirken vi har nå. Der holdt den katolske skolen til. Redaksjonen ønsker å finne ut så mye som mulig om denne skolen og dens historie, ikke minst fortellinger fra personer som har gått der. Vi ber dere ta kontakt hvis dere har noen opplysninger.

Bildet viser Elgeseter bro ca 1902, da skolevirksomheten ble flyttet fra Ila. Vi ser prestegården som huser skolen i midten, med klokketårnet bak.

Ingen opplysning er for liten! Kanskje kjenner du noen vi bør snakke med? Vi starter fra "scratch", men vi vet av skriftlige kilder at det var en katolsk skole i Trondheim allerede på slutten av 1800-tallet i Ila, hos St. Elisabeth-søstrene. Den ble flyttet til St. Olav prestegård da denne sto ferdig i 1902, men ble fortsatt drevet av St. Elisabeth-søstrene. Det er bortimot alt vi vet, og vi håper å få snakke med noen som gikk på skolen før den ble lagt ned. Kanskje finnes det også bilder fra skolens virksomhet? Dette kan bli et spennende prosjekt! Vi kommer tilbake med små drypp etterhvert som vi får vite mer.

Kontakt oss på epost: <link>trondheim@katolsk.no