Egil Mogstad vigslet til diakon

Under pontifikalmessen i gamle Stiklestad kirke søndag 28. juli ble Egil Mogstad vigslet til diakon. Biskop Bernt Eidsvig fortok vigslingen sammen med nuntius, erkebiskop Henryk Józef Nowacki og biskop Berislav Grgic.

Biskop Eidsvig vigsler Egil Mogstad til diakon

Høytidsmessen ble feiret i en fullsatt Stiklestad kirke. Store deler av geisteligheten i Trondheim stift deltok som medcelebranter, og flere utenlandske gjester deltok i feiringen. Fungerende sogneprest på Stiklestad Åse Marit Prestrud overrakte hilsning fra Den norske kirke (Dnk).

Egil Mogstad mottok ordinasjonskandidaturet av biskop Eidsvig for nøyaktig ett år siden, også det i Stiklestad kirke. I sin tale tok biskopen et tilbakeblikk på Mogstads unge dager som student i Oslo. Han utmerket seg ikke bare med gode studieresultater, men også at han i et svært radikalisert miljø valgte å stå fram for Kristus. Biskopen overrakte også en hilsen fra hans medstudent Ole Christian Kvarme, nå biskop i Oslo for Dnk. Til slutt i vigslingen ble Mogstad iført dalmatika og begynte umiddelbart sin virksomhet blant de celebrerende.

Planen er at Mogstad vil bli prestevigslet rundt årsskiftet. Biskopen minnet de tilstedeværende om at det ikke betyr at diakonembetet opphører, det varer nemlig livet ut.

Mogstad er en voksen mann som med god samvittighet kunne unnet seg en rolig pensjonist-tilværelse. Det er med stor glede og takknemlighet kirken mottar hans kall og vilje til å tjene som diakon og senere prest.