En bønn for nye St. Olav domkirke

Hver dag kl. 18.00 ber vi for vår nye St. Olav domkirke. Unn og Eli oppfordrer alle i menigheten til å sette av et par minutter eller mer til en stille bønn for kirken vår.

 

 

Mariaklosteret på Tautra ble en realitet mot alle odds. Allerede tidlig i prosessen begynte støttegruppen å be regelmessig om at ideen og drømmen måtte bli til virkelighet. De ba en stille bønn hver dag klokken 18, i henhold til tiden for vesper hos søstrene i Laval.

 "Hvem vet om ikke dette var av avgjørende betydning for at klosteret står der i dag?" sier Unn Madsø og Eli Åm som har latt seg inspirere av det som skjedde den gang og nå oppfordrer alle i St. Olav menighet til å be regelmessig for den nye kirken vår. "La oss på forbønn av Hellig Olav på hvert vårt sted, hver dag kl.18.00, be for den nye St. Olav domkirke. Et så stort prosjekt trenger all mulig støtte, det er mange skjær i sjøen, og mange prosesser som trenger vår forbønn", sier Unn og Eli.

Kontonr. for gaver til nye St. Olav domkirke: 4200.36.09736