En hjørnesten i Olsokfeiringen!

Den katolske kirkes Olsokfeiring ville ikke vært den samme uten Marie Helène og hennes gode medarbeidere! De mange som kommer reisende for å feire Hellig Olav med oss, får det beste stell når det gjelder mat og hygge i vårt foreningslokale gjennom åpent hus og middager, og vi lokale får anledning til å bli kjent med dem ved å delta.

Hvert år legger Marie Helène og hennes arbeidslag ned en enorm innsats fra morgen til kveld, og vi takker dem inderlig for alt det gode de gjør for at Olsokfeiringen skal bli vellykket!