Endringer i tidspunkt for messer og katekese på litauisk!

31. august blir det messe 15:00. Deretter blir det messe hver 2. lørdag i måneden: 12. oktober, 9. november, 14. desember, 11. januar, 8. februar, 14. mars, 9. mai og 13. juni.

De samme lørdagene blir det katekese på litauisk fra 14:00 til 16:00. Messe med førstekommunion er tenkt 13. juni.