Eritrerene feirer messe på sitt morsmål

Det er ikke ofte at den eritreiske delen av menigheten får feire messe på sitt eget språk, men søndag 30. mars var en slik dag, og da gikk folk mann av huse. Omkring 70 mennesker var til stede under messen, der også lille Sabrina ble døpt.

p. Tekele preker for sine landsmenn.

Lille Sabrina blir båret til dåpen.

 p.Tekele kom ens ærend fra Oslo for å feire messen. Det store flertall i menigheten var eritreere, men det var også noen få norske. Vi fikk oppleve en annerledes men likevel velkjent messe.

Den eritrisk-katolske kirken er tilknyttet Roma, men har utviklet enkelte liturgiske særtrekk. Messen starter med velsignelsen av brødet og vinen, som så står sentralt på alteret under hele feiringen, til eukaristien deles ut på slutten. Den liturgiske sangen er sterkt påvirket av eritreisk sang og blir fremført i en melodiøs messende form, både som vekselsang og samlet sang.

Websidens redaksjon beklager sine manglende språkkunnskaper. p.Tekeles preken virket både interessant, humoristisk og engasjerende. Er det noen som har lyst til å lære tigrinja?

Etter messen var alle invitert til middag og dåpsfest for lille Sabrine i forsamlingslokalet, der det var dekket nydelige bord og maten var laget av de mange dyktige kvinnene. Gratulerer til dere alle med en flott feiring!