Fastebudskap fra sogneprest dom Albert Maczka

Askeonsdag kom vi til kirken for å få tegnet askekorset på pannen, og dette markerer fastetidens begynnelse. I de neste 40 dager skal vi forberede oss til Triduum Sacrum og møtet med den oppstandne Kristus.

Hvorfor benytter Kirken seg av et så enkelt tegn som aske? Vi vet at mennesket er ånd og legeme. Legemet er en del av jorden. Det stammer fra jorden og vender tilbake til jorden. Men ånden stammer fra Gud og vender tilbake til Gud. I mennesket er ånd og legeme forbundet, og her på jorden rives vi ofte mellom disse. Verden har tilgang til oss gjennom legemet og vil av alle krefter underordne ånden sin lovmessighet. Men fra og med dåpen prøver ånden å underordne legemet. Vi er altså mennesker av ånd og legeme. Selv med stor anstrengelse er det ofte vanskelig for oss å underordne legemet ånden. I fastetiden kjemper vi på en særskilt måte, dette er tiden der kjenner etter styrken av vår ånd.

Jeg oppmuntrer dere alle til botshandlinger: til almisse, faste og bønn. La oss ta del i Fasteaksjonen til Caritas Norge. Når det gjelder faste, kan vi ha forskjellige forsetter. Noen gir avkall på nytelsesmidler som tobakk og alkohol. Noen setter av  tid hver dag til å lese dagens tekst. En annen kan stå opp ti minutter tidligere for å be morgenbønn. Dette er små gester, men de er viktige fordi de viser konkret at vår ånd er sterkere enn legemet.

La møtet med asken forenes med forsett, slik at fastetiden blir åndens seier over legemet. Jeg ønsker dere alle en velsignet fastetid.