FERMING

Den 27 mai er det ferming i St. Olav menighet. For å få plass til alle har vi også i år fått låne Vor Frue kirke i sentrum av Trondheim. Alle konfirmanter må møte til øvelse onsdag 23. mai kl 18.00 - 19.00, og lørdag 26. mai (pinseaften) kl 15.00 -16.30.

Thanks to St. Ansgar parish, Kristiansand, for the loan of the picture.

Ferming, eller konfirmasjon, er et viktig sakrament. Følgende er en oppsummering av en lengre artikkel sakset fra Wikipedia:

I Den katolske kirke er konfirmasjon betraktet som et av de syv sakramenter. Konfirmasjonen preger sjelen uutslettelig og kan derfor ikke gjentas.

Konfirmasjon er basert på en praksis beskrevet i Det nye testamentet og ble utført på de første kristne.

Man bruker også uttrykket "ferming" (fra Latin firmare, å styrke). Konfirmasjonen er et tillegg til dåpen og blir utført ved å salve med hellig olje og ved håndspåleggelse.

Vi gratulerer alle våre konfirmanter og ber om Guds velsignelse over deres liv.