Figura Maryi została ukoronowana!

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryi Panny w tym roku była specjanym wydarzeniem w naszej parafii. Pod koniec mszy świętej odbyła się procesja, w której uczestniczył Wikariusz Generalny Stamnestrø przed księżmi, i koronami dla Dzieciątka Jezus i Maryi położonymi na szkarladynowoczerwonej poduszce. W procesji uczestwniczyła też, z zapalonymi świecami, grupa dzieci z parafii.

Pierwsze ołtarz Maryi został poświęcony. Następnie figury Maryi i Dzieciątka Jezus otrzymały swoje korony, a Trondheim otrzymało w ten sposób kościół Naszej Pani.