Filmkveld med Katolsk forum

Katolsk Forum tar initiativ til å å gå på kino sammen for å se filmen "Corpus Christi".
Det er en polsk film med stikkord 'etikk, moral, forsoning og tilgivelse'. Den tar utgangspunkt i at en tidligere kriminell utgir seg for å være prest og får vikariat som sådanne.

Mandag 25.05. kl 20 - Prinsen kino

Hver og en må kjøpe sin egen billett.
Etterpå kan de som vil, gå på Napoli og samtale om filmen. De skulle ha åpent til kl 23.