Første kommunion for 24 av menighetens barn søndag 10.juni

Det vil antakelig være fullt i denne messen ettersom vi har mange førstekommunionsbarn med familiene sine i messen. Sognepresten ber derfor om at de som har mulighet går til en av de andre messene denne søndagen: Søndagsmesse lørdag 9. juni kl 18:30 og søndag 10.juni kl 9:00, 16:00(på polsk) eller 18:00 (på engelsk).