Forum katolickie 12 września: Ukryte kaplice katedry Nidaros

Zapraszamy do odwiedzenia kilku z ukrytych kaplic w katedrze Nidaros wieczorem 12 września. Ks. Proboszcz Egil Mogstad i Sjur Olsborg pokażą drogę do kaplicy Maryi i Olafa, które znajdują się na wysokości triforium (pierwsze piętro). Kaplice są z końca XII wieku, kiedy romański kościół chrześcijański - zbudowany przez Olav Kyrre - został przebudowany na gotycką katedrę pod kierunkiem arcybiskupa Eystein Erlendson.

Po reformacji wszystkie Msze święte odprawiane były przy głównym ołtarzu, przez co ołtarze poczne i małekaplice nie były używane. Pożary i upadek spowodowały, że zapominano o tych kaplicach.

12 września odprawiona zostanie Msza św. "Złotego Palca", jako wspomnienie przybycia relikwi krwi chrystuda do Nidaros w 1165 roku. Kropla krwi samego Jezusa Chrystusa prawdopodobnie znajdowała się w złotym pierścieniu, skąd pochodzi nazwa "Fingergull". Nie wiadomo w jaki sposób ta kropla znalazła się w Nidaros, możliwe że arcybiskup Øystein zabrał ją ze sobą do domu ze swojej podróży do Rzymu w latach 1161/62. Same relikwie zaginęły, ale udało się zrekonstruować muzykę i liturgię.

Dopiero kiedy całkowita odbudowie katedry zbliżała się do końca, w latach 70tych, kaplice zostały ponownie poświęcone. Kaplice są ciekawym miejscem do odwiedzenia aby spróbować zrozumieć środeniowieczne formy i zastosowanie. Dodatkowo praca artysty Oddmunda Kristiansen nadała witrażom nowego znaczenia. 

Spotykamy się w Kapittelhuset (kaplica w pólnocno/wschodnim końcu katedry Nidaros) o godzinie 18:45. Można więc pierwsze wziąć udział w modlitwie pielgrzymów w tej samej kaplicy o godzinie 18, czy we Mszy św w katedrze św. Olafa o godz. 18.00. Ze względu na restrykcje w zwiedzaniu na wysokościach grupa nie może przekroczyć 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Zapisy do: Ole Kvaal mailowo - ole.kvaal(at)gmail.com lub SMS na 97 12 25 62 do 6 września.

NB! Zwracamy uwagę, że schody są bardzo wąskie i zwiedzanie może być trudne dla osób cierpiących na klaustrofobię, lęk wysokości itp.  Dolna granica wieku to 9 lat.