Fremad marsj for prosjektet Nye St. Olav domkirke i Trondheim!

Bak i kirken har det lenge vært et par tegninger av vår nye domkirke. Vi har nå fått en oppdatering av disse, og skissene vil snart kunne settes ut i livet. Nå som det administrative begynner å falle på plass, kan vi håpe på riving og byggestart i første kvartal av 2014.

Se <media 12893 - - "TEKST, Artikkel om nye St.Olav domkirke 03, Artikkel_om_nye_St.Olav_domkirke_03.pdf, 331 KB">artikkel med illustrasjoner </media>fra Søndagsbladet av redaktør Suzana Zoric.

Se også fotoalbum med tegninger av Nye St.Olav kirke.