Gamle kalker funnet i St. Olav Domkirke

Fra lukker og gjemmer i St. Olav Domkirke dukker det fra tid til annen opp gamle, glemte ting som vitner om Kirken's historie i Trondheim.

Dom Albert med en av kalkene funnet i St. Olav Domkirke

Under opprydningen i St. Olav Domkirke har Dom Albert funnet flere gamle kalker. Opprinnelsen til de fleste er ukjent, men en av dem har en interessant inskripsjon som kan kaste litt lys over dens historie.

Dette er bakgrunnen (sakset fra «Den katolske kirke i Norge»):

I 1866 ble det gjort et forsøk på å opprette en misjonsstasjon i Trondhjem for Den katolske kirke i regi av Nordpolmisjonen. Det var den belgiske presten Elias Maesfranck (f.1819) som virket her en kort tid. Han hadde tidligere vært knyttet til menigheten i Alta i fem år. Gudstjenestene ble holdt i et leid værelse, men tiden var tydeligvis ikke moden og svært lite ble oppnådd. Etter en kort tid reiste Maesfranck til USA for å samle inn penger til arbeidet i Trondhjem. Han var tilbake i Trondhjem i 1870-72, men forholdene var så vanskelige at det virker som om han ga opp. Maesfranck vendte tilbake til Belgia, men i 1875 tok han imot en stilling han var tilbudt i Detroit.

I 2011 kommer Dom Albert som sogneprest til Trondheim. Under opprydningen i lokalene finner han flere gamle, delvis ødelagte kalker. Under en av dem kan vi lese inskripsjonen: «Elias Maesfranck 1871». Dette er et stille vitne om Kirkens arbeid i Trondheim. Kalkene vil nå bli restaurert og etter hvert tatt i bruk igjen under messefeiringen.